MOMENT FOR LIFE

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ในปีนี้ Chic Planner เรายังคงได้เกียรติให้แบบออกแบบงาน Wedding Showcase ของ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ติดต่อเป็นปีที่ 4 คอนเซ็ปต์และแรงบันใจของการออกแบบในปีนี้คือ East meets Wesการให้บริการอบอุ่นในแบบตะวันออกบนความหรูหราแบบตะวันตก ภายในงานนอกจากทางโรงแรมได้สร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆและบริการชั้นเลิศของทางโรงแรมคอยบริการให้กับแขกที่มาร่วมงาน ในส่วนของการตกแต่งสถานที่ทาง Chic Planner เราได้ตกแต่งเต็มพื้นห้องบอลรูมทั้ง 383 ตารางเมตร รวมไปถึงการจัด Table Setting Showcase ให้กับ Ralph Lauren และ Tiffany & Co. ภายในงาน ทั้งสอง Luxury แบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความหรูหรา คลาสสิกของคนอเมริกันในปีนี้ Chic Planner เรายังคงได้เกียรติให้แบบออกแบบงาน Wedding Showcase ของ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ติดต่อเป็นปีที่ 4 คอนเซ็ปต์และแรงบันใจของการออกแบบในปีนี้คือ East meets West การให้บริการอบอุ่นในแบบตะวันออกบนความหรูหราแบบตะวันตกภายในงานนอกจากทางโรงแรมได้สร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆและบริการชั้นเลิศของทางโรงแรมคอยบริการให้กับแขกที่มาร่วมงาน ในส่วนของการตกแต่งสถานที่ทาง Chic Planner เราได้ตกแต่งเต็มพื้นห้องบอลรูมทั้ง 383 ตารางเมตร รวมไปถึงการจัด Table Setting Showcase ให้กับ Ralph Lauren และ Tiffany & Co. ภายในงาน ทั้งสอง Luxury แบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความหรูหรา คลาสสิกของคนอเมริกัน

ในปีนี้ Chic Planner เรายังคงได้เกียรติให้แบบออกแบบงาน Wedding Showcase ของ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ติดต่อเป็นปีที่ 4 คอนเซ็ปต์และแรงบันใจของการออกแบบในปีนี้คือ East meets Wesการให้บริการอบอุ่นในแบบตะวันออกบนความหรูหราแบบตะวันตก ภายในงานนอกจากทางโรงแรมได้สร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆและบริการชั้นเลิศของทางโรงแรมคอยบริการให้กับแขกที่มาร่วมงาน ในส่วนของการตกแต่งสถานที่ทาง Chic Planner เราได้ตกแต่งเต็มพื้นห้องบอลรูมทั้ง 383 ตารางเมตร รวมไปถึงการจัด Table Setting Showcase ให้กับ Ralph Lauren และ Tiffany & Co. ภายในงาน ทั้งสอง Luxury แบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความหรูหรา คลาสสิกของคนอเมริกันในปีนี้ Chic Planner เรายังคงได้เกียรติให้แบบออกแบบงาน Wedding Showcase ของ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ติดต่อเป็นปีที่ 4 คอนเซ็ปต์และแรงบันใจของการออกแบบในปีนี้คือ East meets West การให้บริการอบอุ่นในแบบตะวันออกบนความหรูหราแบบตะวันตกภายในงานนอกจากทางโรงแรมได้สร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆและบริการชั้นเลิศของทางโรงแรมคอยบริการให้กับแขกที่มาร่วมงาน ในส่วนของการตกแต่งสถานที่ทาง Chic Planner เราได้ตกแต่งเต็มพื้นห้องบอลรูมทั้ง 383 ตารางเมตร รวมไปถึงการจัด Table Setting Showcase ให้กับ Ralph Lauren และ Tiffany & Co. ภายในงาน ทั้งสอง Luxury แบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความหรูหรา คลาสสิกของคนอเมริกัน