AUTUMN

Making Art Comes To Life

At Siam Kempinski Hotel Bangkok

“ลูกค้าคือแรงบันดาลใจของผม ความฝันของพวกเขาทำให้ผมได้สร้างสรรค์บางสิ่งที่พิเศษกว่าเดิม”
– Mr. Chic

DISCOVER MORE

THE ILLUMINATED GARDEN

Chic Planner ทำให้ผู้คนรู้สึกพิเศษ ไม่ว่าเราจะทำอะไร ออกแบบสิ่งไหน ล้วนแต่มีรายละเอียดมากมาย...

THE MIRROR OF OUR SOUL

ผมต้องการจะสร้างสรรค์บางสิ่งที่เรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกที่พิเศษ...

MAGICAL BLUE

The grand transformation that combine the delicate flowers with the modern technology.

Discover more