2022 | 900 SQ.M. | Siam Kempinski Hotel Bangkok

“โลกของลูกค้าคือโลกของ Chic Planner จินตนาการของผมมักถูกเติมเต็มด้วยความฝันเล็กๆของพวกเขา.” — Mr. Chic