POETRY OF DREAM

Luxury Wedding

At Siam Kempinski Hotel Bangkok

“ในการออกแบบของผม ผมมักจะพยายามทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความพิเศษและเหนือกว่าด้วยบรรยากาศ ถึงแม้รายละเอียดมีความซับซ้อน หรูหรา แต่ยังสามารถสัมผัสได้ถึงอบอุ่นและดูใกล้ชิด”
– Mr. Chic

DISCOVER MORE

THE REDWOODS

Making the extraordinary is the way of sharing my soul with the world.

PASSAGE TO GREATNESS

การก้าวสู่โลกของการสร้างสรรค์ของผม เปรียบเสมือนการย่างก้าวเข้าสู่อีกโลกที่เต็มไปด้วย.....

ONCE UPON A DREAM (LGBTQ Wedding)

การยืนเคียงข้างและสนับสนุนในทุกรูปแบบของความรักคือส่วนหนึ่งในปรัชญาของ Chic Planner....

Discover more