2020 | 180 SQ.M. | Siam Kempinski Hotel Bangkok

“Chic Planner ทำให้ผู้คนรู้สึกพิเศษ ไม่ว่าเราจะทำอะไร ออกแบบสิ่งไหน ล้วนแต่มีรายละเอียดมากมาย การได้ออกแบบผลงานเหล่านี้เป็นสิ่งที่พิเศษมากสำหรับผม.” — Mr. Chic