Projects

PROJECTS

Turning the wildest dreams and aspirations
of many couples into reality.

PASSAGE TO GREATNESS

การก้าวสู่โลกของการสร้างสรรค์ของผม เปรียบเสมือนการย่างก้าวเข้าสู่อีกโลกที่เต็มไปด้วย.....

ONCE UPON A DREAM (LGBTQ Wedding)

การยืนเคียงข้างและสนับสนุนในทุกรูปแบบของความรักคือส่วนหนึ่งในปรัชญาของ Chic Planner....

THE REDWOODS

Making the extraordinary is the way of sharing my soul with the world.

POETRY OF DREAM

ในการออกแบบของผม ผมมักจะพยายามทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความพิเศษและเหนือกว่าด้วยบรรยากาศ...

LOVER MOON

ผมยังคงผลักดันตัวของผมเองทำงานให้ได้ตามมาตรฐานของผม ในขณะเดียวกันผมเชื่อและเคารพผู้คนที่ทำงานร่วมกันกับผมด้วย...

AUTUMN

ลูกค้าคือแรงบันดาลใจของผม ความฝันของพวกเขาทำให้ผม...

HORIZON

แรงบันดาลใจจากป่าลึกยามค่ำคืน

THE ILLUMINATED GARDEN

Chic Planner ทำให้ผู้คนรู้สึกพิเศษ ไม่ว่าเราจะทำอะไร ออกแบบสิ่งไหน ล้วนแต่มีรายละเอียดมากมาย...

PICTURESQUE GARDEN (LGBT WEDDING)

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองความรักที่ยิ่งใหญ่ของทั้งคู่....

THE MIRROR OF OUR SOUL

ผมต้องการจะสร้างสรรค์บางสิ่งที่เรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกที่พิเศษ...