Play Video

“ในการออกแบบของผม ผมมักจะพยายามทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความพิเศษและเหนือกว่าด้วยบรรยากาศ ถึงแม้รายละเอียดมีความซับซ้อน หรูหรา แต่ยังสามารถสัมผัสได้ถึงอบอุ่นและดูใกล้ชิด.” — Mr. Chic