Play Video

“ดอกไม้สื่อถึงความสุข ความรัก และความอบอุ่นโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำ การนำดอกไม้มาร่วมในการสร้างสรรค์ ทำให้รู้สึกเป็นการสร้างพื้นที่ ที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ทำให้ผมมีความสุขเป็นอย่างมาก หนึ่งสิ่งที่สำคัญความงามของดอกไม้เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจผม ให้เราอยู่กับปัจจุบันและชื่นชมกับความหรูหราเล็กๆ น้อยๆ ของชีวิต.” — Mr. Chic