Videos

LGBT WEDDING (PICTURESQUE GARDEN THE MAKING)

"ความต้องการของผมคือ อยากให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสโลกของผม...."

MOST VIEW VIDEOS

STARLIGHT

แรงบันดาลใจจากความโรแมนติกของธรรมชาติในยามราตรี

EXPERIENCE ONCE IN YOUR LIFE

When I create the wedding that I have to transform the venue, it is very challenge for me...

THE VALLEY OF STARS

จากยอดเขา เราสัมผัสได้ถึงความสวยงามของท้องฟ้า...

RECENTLY UPLOADED

THE ILLUMINATED GARDEN

Chic Planner ทำให้ผู้คนรู้สึกพิเศษ ไม่ว่าเราจะทำอะไร ออกแบบสิ่งไหน ล้วนแต่มีรายละเอียดมากมาย...

TALE FROM LOTUS

ผมเคารพในธรรมชาติเป็นอย่างมาก ความงามที่แท้จริงคือความงามของธรรมชาติ...

THE RIVER

ผมสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ด้วยดอกไม้ที่ปลูกขึ้นในประเทศไทยของเราทั้งหมด ผมต้องการนำเสนอ DNA ของ Chic Planner...

AUTUMN

ลูกค้าคือแรงบันดาลใจของผม ความฝันของพวกเขาทำให้ผม...