Play Video

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองความรักที่ยิ่งใหญ่ของทั้งคู่ สำหรับผมแล้วมันคงไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับการบอกเล่าความรู้สึกนั้นได้ดีเท่าความสวยงามของดอกไม้ที่ผมสื่อออกมา.” — Mr. Chic